విప్లవమా నీ ఉనికి చాటుకో...!!


సుప్తావస్తలో కూలబడ్డ ఓనా విప్లవమా!!
ఎర్రగుడ్డని నడుముకు చుట్టి
హితకార్యాలు చేయడం మరచి
తలపాగాగా చుట్టి
విజ్ఞానం తమసొత్తని విర్రవీగుతూ
వెర్రిగా విమర్శించే సోమరి కామ్రేడ్ల మొహాలపై
ఎర్ర సిరాతో అచేతనులుగా ముద్రెయ్యి...

చచ్చినపుడు పొగిడేస్తూ
ఎర్రజెండానొకదాన్ని కప్పి
పొడగాటి స్తూపాన్నొకటి కట్టి
సంతాపసభలంటూ
సంఘశ్రేయశ్శును మరవమని
ఏ ఏంగెల్సూ చెప్పలేదు
ఏ దాస్క్యాపిటల్లోనూ రాయలేదని
దేశానికో ఖండంగా నరకబడ్డ
విప్లవ అంగాల్లో పబ్బంగడిపే కుక్కలకోమారు
నీ గట్టి పిడికిలితో బుద్ధిచెప్పు...

గుండెల్లో కాక
కేవలం రక్తంలోనే ఎరుపున్న ఎర్రినాయాళ్ళకొక్కసారి
లెనిన్ స్పీచుల్లో ఒక్క పీచునైనా వినిపించు
దెబ్బకు నరాలుబిగవవేమో చూపించు....

ప్రపంచ తీవ్రవాదులకు తలొగ్గి
ప్రశించే తత్వం కోల్పోయిన పిరికివాదులను
నీ రుధిర దేహంనుంచి తరిమికొట్టు...

విప్లవస్వామ్యమా...
చేతల్లో సత్తువలేని అచేతనుల్ని చాపలోచుట్టి
బిగిపిడికిలి ధీరుల్నీ, బలచిత్త బుద్ధుల్ని
నీ ఎరుపుకి వారసులుగా చెసి
నీ అరుపుల్ని ఆచరణలో పెట్టించు...
విప్లవమా వర్ధిల్లు!!

అంతర్యాగం!గడుస్తున్న జీవితాన్ని రాత్రుళ్ళు లెఖ్ఖలేసుకోవడం
మనకీమధ్య అలవాటైపోయింది...
కష్టాన్నో సుఖాన్నో - వలపునో - వేదన్నో
పారదర్శకంగా పంచుకోవడం పరిపాటైపోయింది...

మన మనసుల్లో మొలిచే మోహపు మర్రిచెట్టుకో అలవాటుంది...
తన్మయత్వంతో నగ్నత్వాన్ని ఆసరాకోరి
దమనిసిరల్లో ఎగసిపడే రక్తప్రవాహాల్తో
ఉచ్వాసల్ని ఊడలుగా విస్తరించి అలసిన తనువులని తృప్తిపరుస్తూ
నిచ్వాసల్లో మనస్సులని మమేకం చేస్తుంటుంది...

ఇరువురిని జతకూర్చిన
అపురూపమైన మన హృదయద్వయానికి
ఒక సంతృప్తతనిచ్చే వెచ్చని స్పర్శతో
అభిషేకించుకోకపోతే ఏదో పోగొట్టుకున్నట్టుంది...


కరిగిన గుండెతో ఉప్పుంగే నువ్వు వో హిమనీనదానివి
నీ వెచ్చని కలయికతో పరవశించే నేను వో అగాధదరిని
అవిశ్రాంతంగా నాలో ప్రవహించడం నీవొంతు!
నిర్విరామంగా నిన్నైక్యం చేస్కోవడం నావొంతు!!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...