ఉత్తమ విలన్... ఓ వెర్రి ప్రేమకు ప్రతిరూపం ఈ లఘు చిత్రం.....

" ఈ కాలంలో స్టూడెంట్స్/యూత్ చాలావరకూ ఎందుకు ప్రేమలో పడుతున్నారు.. " అన్న చిన్న కాన్సెప్ట్ తీస్కోని నాణానికి మరోవైపు ప్రేమించడానికి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తూ ఒక షార్ట్ పిల్మ్ ని అధ్బుతంగా తెరపై చిత్రించాడు మా మిత్రుడు భరత్ Bharath Kumar M).. ఈ లఘుచిత్రానికి చాయాగ్రాహకుడిగా నేను పని చేయడం ఎప్పటికి మరచిపోలేనిది... ఎడిటింగ్ లో కూడా కొంతవరకూ నా తోడ్పాటు ఉంది. చూసి మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాలు పంచుకుంటారని ఆశిస్తూ.....
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...