వృధా పోరాటం!


ఎడతెరిపిలేని బంధాలతో ఎదురీదే ఈలోకంలో
ఏడిపించని బంధమేదని ఎంతెదురుచూసినా
ఏ ఒక్కటైనా కానరాక ఒంటరిగా మిగిలిఉన్నా!

స్వప్నసౌధాల నిర్మాణానికై కదిపిన పాదాలకు
అనుబంధాల తీపిముళ్ళు గుచ్చుకున్నప్పుడు
అందిన అవకాశాల్నిఅమాతం కూల్చేసుకున్నా!

ఎగసిన మదిభావాలను అందంగా మలచాలని
జీవితానికి ఊతమిచ్చే ఆశయాలకు కళ్ళెంవేసి
ఎవరికోసమో నవ్వుముసుగేసుకొని ఏడుస్తున్నా!
 
చేజార్చుకున్న కాలాన్ని నిందించే హక్కులేక
నా జీవితరణంలో అడుగడుగునా ఓడిపోతూ
ఆఖరి ప్రయత్నంగా మరణంతో పోరాడుతున్నా!

ముసుగుతెరఒళ్ళంతా పుప్పొడి జల్లుకొని
పూలస్నానమాడావని పరవశించిపోకు
కీలాగ్రాల్లో జారవలసిన పుప్పొడిరేణువులు
నీ బాహుమూలాల్లోచేరి గంధాన్ని విరజిమ్మలేవు

అద్దంలో పరావర్తనాన్ని చూసి
అందంగావున్నావని సంబరపడిపోకు
తారుమారైన ప్రతిబింబపు కుడి ఎడమలు
నీ మనసులో దాగిన మర్మాన్ని బయటపెట్టలేవు

తాత్కాలిక ఆనందాన్ని పొంది
ఆత్మతృప్తి చెందావని సంబరపడిపోకు
కుదుటుపడ్డ తనువును మోసిన క్షణాలు
రెప్పపాటులో గాయపడ్డ మనసును శాంతపరచలేవు
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...