‘ఉత్తమ విలన్’

ఓ చిన్న ప్రయత్నం....
నేను తీసిన షార్ట్ ఫిలిం ‘ఉత్తమ విలన్’ ట్రైలర్ ని ఇవాళ లాంచ్ చేయడం జరిగింది. నా తోలిప్రయత్నాన్ని తప్పక చూసి మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాలతో ఆశీర్వదిస్తారని ప్రార్థన _/\_

క...కవి

కవివో కల్మష కేతువ్వో!?
రవివో రాక్షస రాహువ్వో!?

ఆకలంటావు..అభాగ్యుల అరుపులంటావు...
అన్నం వృధాగా పడేస్తావు!

విప్లవమంటావు..విరసంలో సభ్యుడంటావు...
వీధిదీపాలువేయించలేవు!

నువ్వో "కలం" అంటుంటావ్...
కలకలం సృష్టించాలనుకుంటావ్...
కాల్పనిక కెరటాల్లో కలకాలం యీదలేక
కొట్టుమిట్టాడానంటావ్!

నువ్వో "ఖడ్గం" అంటుంటావ్...
కుటిలత్వాన్ని ఖండించాలంటావ్...
కటిన మనసుపొరలను కోయలేక
కన్నీరుపెట్టుకున్నానంటావ్!

పల్లెలంటావు..ప్రకృతిమాతంటావు...
పచ్చనిమొక్కనొకటి నాటలేవు!

స్త్రీవాదమంటావు... సరసశృంగారమంటావ్...
సన్మానం లేకపోతే సభకురావు...

కవివో కల్మష కేతువ్వో!?
రవివో రాక్షస రాహువ్వో!?

26-04-2015
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...